Kāpēc pamata IT prasmes jāapgūst ikvienam?

Visā pasaulē un tajā skaitā arī Latvijā studentu un absolventu skaits zinātnes, tehnoloģiju un matemātikas jomās strauji aug. Tas ir vērtējams pozitīvi, jo arī pieprasījums pēc šādu jomu speciālistiem ik gadu pieaug, tomēr, par spīti tam, kopumā digitālās pamatprasmes sabiedrībā ir zemas. Cilvēkiem trūkt ne vien algoritmiskās domāšanas, bet arī vienkāršu datorprasmju un zināšanu informācijas tehnoloģiju ierīču izmantošanā. Kāpēc tad šīs prasmes ir tik svarīgas gan katram indivīdam, gan sabiedrībai un valsts ekonomikai kopumā?

Pirmkārt jau datorprasmju un citu digitālo prasmju apgūšana dod nenovērtējamu konkurences priekšrocību darba tirgū. Šeit nav runa tikai par IT uzņēmumiem, bet gan par gandrīz jebkuru darbavietu. IT kompānijas Accenture veiktajā pētījumā noskaidrojās, ka digitālās prasmes ir vienas no būtiskākajām iemaņām darba tirgū. To apgalvoja 43% respondentu (uzņēmumu vadītāju / préstamos de www.kreditos247.es). 43% kā svarīgākās noteica svešvalodas. Tam sekoja tādas prasmes kā radošā domāšana un datu analīzes prasmes.

Jau šobrīd digitālās prasmes dod iespēju atrast labāku darbu, taču mums jārēķinās ar to, ka nākotnē digitālās prasmes būs nevis priekšrocība, bet gan viena no pamata prasībām. Darba vietās tehnoloģiju automatizācija notiek ļoti strauji un līdz ar to ļoti daudzus amatus pārņems tehnoloģijas. Darba vietas saglabās tieši tie darbinieki, kas pratīs strādāt vidē, kurā tiek izmantotie tehnoloģiju risinājumi. Šāda tipa darbavietu skaits tikai pieaugs, taču daudzu citu amatu skaists sarus, tāpēc ikvienam jau tagad vajadzētu apgūt vismaz pamata IT prasmes, jo tehnoloģiju attīstība ir gana strauja, lai mēs šos laikus piedzīvotu jau pavisam drīz.

Jāsaprot, ka ja cilvēku digitālās prasmes strauji neuzlabosies, cietīs arī uzņēmumu starptautiskā konkurētspēja. Visā pasaulē tehnoloģijas ienāk gandrīz jebkurā jomā. Tas veicina darba efektivitāti un produktivitāti. Ja šeit tas netiks ieviest, mūsu ražotais produkts kļūs dārgāks, ražošanas izmaksu dēļ. Jau tagad ir skaidri vērojams kā valstis, kurās strauji attīstās IT joma un tiek ieviestas visdažādākās tehnoloģijas, ir galvas tiesu pārākas par citām valstīm.

Lai labotu situāciju, tiek domāts par izglītības programmas reformām, kas paredz datorprasmju apgūšanu jau no pašas pirmās klases. Ir ļoti svarīgi, lai visi bērni un jaunieši apgūtu IKT jomas pamatus un programmēšanu, jo tieši pamata zināšanas ir tas, kas sabiedrībai trūkst. Mums ir daudz augstas klases IKT jomas speciālistu, bet tajā pašā laikā pārējie neprot pat pašas pamata lietas. To pierāda arī fakts, ka IT jomas studiju programmās pirmajā kursā vienmēr atkrīt ļoti liels studentu skaists. Sagatavošana studijām skolās ir nepietiekama, tāpēc iztur tikai tie, kam programmēšana un IT joma ir sirdslieta un kuri digitālās prasmes un eksaktās zinātnes apgūst papildus, pašmācības ceļā vai ārpusskolas nodarbībās.